Kinek kötelező pénztárgépet használni?

FRISSÍTÉS (2016. SZEPTEMBER 30.)

 

2016.09.27-én a Magyar Közlönyben megjelent az online pénztárgépek használatát módosító rendelet. A rendelet kimondta, hogy az új kötelezetteknek 2017 január 1-ig kell beszerezniük pénztárgépeiket 2016 szeptember 30 helyett.

 

A pénztárgép használatra kötelezetteknek, abban az esetben kell online pénztárgéppel eleget tenniük kötelezettségüknek, ha az Áfa törvény 166. paragrafusának második bekezdésében foglalt feltétel nem teljesül és az alábbi kategóriák egyikébe sorolható tevékenységi körük:

Kik azok akiknek eddig is online pénztárgépet kellett használniuk?

 • a gyógyszertáraknak
 • a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítés esetén
 • a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08 szerinti
  • 47.1-47.7 és 47.91 kiskereskedők,
  • 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási),
  • 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási),
  • 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési,
  • 95.1-95.2 szerinti javítási,

Kinek lesz kötelező pénztárgépet használnia 2017. január 1-től?

 • a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08 szerinti
  • 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási
  • 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelemi,
  • 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási,
  • 49.32 szerinti taxis személyszállítási
  • 66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási,
  • 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti,
  • 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag táncteremi, diszkó működtetési,
  • 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási,
  • 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és
  • 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt (kivéve a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet / a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme / az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja / a termelői borkimérés / az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,

FRISSÍTÉS (2016. május 18.)

 

2016. március 25.-én megjelent a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet, amely a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet módosítja. Ezzel a módosítással újabb vállalkozásokat, vállalkozókat vonnak be a nyugtakibocsátásra kötelezettek körébe.
 
Lássuk tehát, kik azok akik a rendelet módosítása alapján online pénztárgép használatra kötelezettek?
 

A jelentősebb változásokat vastagon szedett betűvel emeltük ki a listában a jobb átláthatóság kedvéért.

 
Az Áfa törvény 166. paragrafusának második bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:
 • a gyógyszertárak,
 • a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08
  •      45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási
  •      45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelemi,
  •      45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási,
  •      47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi,
  •      56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási),
  •      55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási),
  •      77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési,
  •      86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti,
  •      93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag táncteremi, diszkó működtetési,
  •      95.1-95.2 szerinti javítási,
  •      96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási,
  •      96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és
  •      93.13 szerinti testedzési szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt (kivéve a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet / a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme / az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja / a termelői borkimérés / az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,
 • a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.